klantenservice

Privacybeleid

Bij SMSParking B.V. hebben wij jou privacy hoog in ons vaandel staan. We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend om (indien van toepassing) je account te beheren, onze producten en diensten aan je te leveren en om je te informeren over onze producten en diensten, voor zover je hiertoe toestemming hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer je van onze producten en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Onze Diensten

SMSParking biedt via de telefoon en mobiele applicaties een betaaloplossing wanneer je op de openbare weg of in parkeergarages parkeert. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze diensten en de hieraan gerelateerde platforms.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om jou de best mogelijke parkeerervaring te kunnen bieden en om je te informeren over onze producten en diensten. Sommige van deze gegevens geeft je direct, bijvoorbeeld wanneer je een account aanmaakt of een parkeeractie uitvoert via onze mobiele applicatie. Daarnaast ontvangen we bepaalde persoonsgegevens indirect via jouw apparaten, door de interactie met onze diensten (o.a. via cookies). Hierdoor kunnen we onze producten personaliseren en verbeteren.

Wanneer je bij Instapark een account aanmaakt, een parkeeractie uitvoert of op andere wijze van onze diensten gebruikmaakt, verwerken we de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Het kenteken van je voertuig;
 • E-mailadres;
 • Je locatiegegevens;
 • IP-adres;
 • Telefoon-ID;
 • Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer;
 • Het merk/type en kleur van je voertuig (indien van toepassing);

Naast dat je een account bij Instapark aan kan maken en daarmee een parkeeractie uitvoert biedt Instapark ook de mogelijkheid om zonder account (anoniem) een parkeeractie uit te voeren. In dit geval verwerken we de volgende gegevens:

 • Het kenteken van je voertuig;
 • Je locatiegegevens;
 • IP-adres;
 • Telefoon-ID;
 • Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer;
 • Het merk/type en kleur van je voertuig (indien van toepassing);

Derde Partijen

We ontvangen ook informatie van derde partijen waarmee wij samenwerken. Hoewel onze partners kunnen wijzigen, zijn dit met name:

 • Beheerders en exploitanten van parkeerplaatsen en -garages, zoals gemeentes, spoorwegen, luchthavens, ziekenhuizen en universiteiten. Indien van toepassing, delen deze partijen gegevens over jouw parkeeracties zodat wij jouw parkeertransacties kunnen faciliteren. Deze informatie bestaat uit je kenteken, parkeerlocatie, parkeertarief en de start- en stoptijd van jouw
 • Beheerders van parkeerapparatuur (bijv. parkeermeters) en systemen die kentekens herkennen (bijvoorbeeld in garages), zodat je parkeeractie kan worden geïdentificeerd en geregistreerd. Diensten waarbij automatische kentekenplaatherkenning plaatsvindt, zijn uitsluitend van toepassing als je je voor deze dienst hebt

Cookies en soortgelijke technologie

Bij gebruik van onze online diensten verzamelen we gegevens via cookies, pixels en soortgelijke technologieën (bijv. web- beacons, tags en apparaat identificatiemiddelen). Cookies zijn tekstbestanden die op je apparaat worden geplaatst om standaard internet log- informatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen en te analyseren. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag op de website te evalueren en statistische rapporten over online-activiteiten op te stellen. We registreren jouw interactie met onze online platforms om onze content en diensten te kunnen verbeteren. Het gebruik van deze technologieën en de verzamelde gegevens wordt uitgebreid beschreven in ons Cookiebeleid. Je kunt je cookievoorkeuren altijd zelf via je browser-instellingen beheren.

Apparaat en locatie

Indien je deze functie hebt geactiveerd in jouw mobiele telefoon en app-instellingen, ontvangen we gegevens over jouw locatie. We gebruiken deze informatie om jouw parkeeracties te verifiëren en te faciliteren. Met behulp van deze informatie kunnen wij je ook helpen om jouw parkeerlocatie vast te stellen. Via je instellingen kun je eenvoudig je voorkeuren wijzigen.

Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?

We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Uitvoering van de overeenkomsten. We verwerken jouw persoonsgegevens om je de parkeer-gerelateerde producten en diensten van jouw keuze te leveren. Zo gebruiken wij deze informatie om betaling van parkeerkosten te faciliteren, parkeertransacties te verwerken en om je parkeerstatus met de relevante controlerende instanties te communiceren.

Klantenservice. We gebruiken jouw informatie om je te ondersteunen in het gebruik van onze diensten. Dit omvat het gebruik van persoonsgegevens om problemen met producten vast te stellen, verkeerde transacties te herstellen, en andere klantondersteuning gerelateerde diensten te leveren.

Klantcontact en communicatie. We gebruiken jouw gegevens om in verband met onze dienstverlening met je te communiceren via e-mail of andere elektronische media. Zo kunnen wij met je communiceren om je account te bevestigen, je parkeerherinneringen te sturen, problemen op te lossen en om je uit te nodigen om deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken.

Marketing. We willen je graag via e-mail of andere elektronische media op de hoogte houden van onze producten en diensten, of die van andere bedrijven (voor zover je hiervoor toestemming hebt verleend). Je hebt het recht om je te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening. Afhankelijk van jouw voorkeuren kun je je uitschrijven, je instellingen direct online wijzigen, of contact opnemen met onze klantenservice om dit voor jou te doen.

Veiligheid, beveiliging en beslechting van geschillen. We gebruiken jouw gegevens om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze producten, diensten en klanten te waarborgen. Zo verwerken we jouw gegevens voor het opsporen en voorkomen van fraude, diefstal en ander misbruik van onze diensten. In voorkomend geval kunnen we jouw gegevens gebruiken in het kader van geschillenbeslechting, om nakoming van de overeenkomst met je af te dwingen, om onze rechten jegens derden af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.

Wettelijke verplichtingen. We kunnen jouw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie).

Verbetering en personalisering van onze producten en diensten. We gebruiken jouw persoonsgegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om nieuwe productfuncties te prioriteren of deze te identificeren.

Onderhoud, ontwikkeling en incidentmanagement. Indien je problemen ondervindt met één van onze producten of diensten, kan het zijn dat we persoonsgegevens, zoals je naam, kenteken en klant-ID, moeten verwerken om het betreffende probleem op te lossen. We verwerken je persoonsgegevens ook voor sommige interne operationele processen, bijvoorbeeld wanneer we klantgegevens naar een nieuwe database overbrengen.

Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportage. Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we jouw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken je gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, verzekeringen, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

We delen jouw persoonsgegevens met derden zoals gemeentes, beheerders van parkeerplaatsen, leveranciers (hosting providers, klantenservice en e-marketing), klanten

(bijv. zakelijke klanten/werkgevers) en andere partners, afhankelijk van je locatie en de diensten die je gebruikt. We delen jouw gegevens:

 • Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, onze diensten te verlenen en onze partnerdiensten (bijv. tankpassen) mogelijk te maken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het uit kunnen voeren van parkeertransacties, het innen van betalingen, het bieden van klantondersteuning en het met jou kunnen communiceren in verband met onze diensten;
 • Voor parkeercontroles, waarbij we jouw parkeerstatus communiceren met de beherende instanties zoals gemeentes. In die gevallen worden je kenteken, locatiecode en start- en eindtijd van je parkeertransactie gedeeld;
 • In gevallen waarin je ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen;
 • Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht om informatie te delen met bevoegde autoriteiten, zoals wetshandhaving, volgens de wet, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten;
 • Om in voorkomend geval onze overeenkomst met jou te handhaven. Wanneer je bijvoorbeeld niet voor je parkeeracties hebt betaald, kunnen we jouw informatie met een incassobureau delen;
 • Om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;
 • Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te

Zoals hierna wordt beschreven onder ‘Verantwoordelijke entiteit’, zijn wij onderdeel van SMSParking B.V.. Om onze diensten aan jou te kunnen leveren, maken wij gebruik van enkele overlappende groepsfaciliteiten, bijvoorbeeld voor databasebeheer, administratie, marketing en het voorkomen van fraude. Het delen van gegevens binnen de onderneming vindt uitsluitend plaats ten behoeve van onze bedrijfsactiviteiten, onze dienstverlening aan jou en zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Waar worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Voor hosting en onderhoud worden uw persoonsgegevens opgeslagen in de Europese Unie. Jouw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons personeel op ons hoofdkantoor in Nederland. Zoals hierboven beschreven kunnen we ook gegevens delen met aan ons gelieerde groepsondernemingen. Deze zijn alle in de Europese Unie gevestigd.

Voor zover wij persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie, zien wij erop toe dat dit uitsluitend gebeurt naar die landen en organisaties die een passende bescherming van jouw gegevens en rechten waarborgen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of indien dit anderszins is toegestaan onder de AVG.

Als je meer informatie wilt ontvangen over de door ons geïmplementeerde waarborgen, neem dan contact op met onze klantenservice.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.

Indien je jouw account gedurende 18 maanden niet gebruikt, markeren we deze in onze database als ‘inactief’. In dat geval maken we niet langer actief gebruik van jouw accountinformatie bijvoorbeeld om je over onze producten en diensten te informeren. Je account wordt dan gearchiveerd zodat je het op ieder gewenst moment weer kunt heractiveren, mocht je in de toekomst opnieuw van onze diensten gebruik willen maken.

Indien je jouw account wilt verwijderen, vragen we je contact op te nemen met onze klantenservice. We verwijderen jouw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Toegang tot en beheer van jouw persoonsgegevens

Via jouw persoonlijke account kun je je persoonlijke gegevens rechtstreeks inzien en bewerken. Zo kun je bijvoorbeeld altijd in de instellingen van je account kiezen of je al dan niet nieuwsbrieven van ons wenst te ontvangen. Hoe je deze persoonsgegevens kunt inzien of beheren, is afhankelijk van de producten en diensten die je gebruikt.

Als je bepaalde persoonsgegevens niet zelf kunt inzien, corrigeren of wissen, als je een kopie van jouw persoonsgegevens wilt of als je een verzoek voor de beperking van verwerkingen wilt indienen, dan kun je contact opnemen met onze Helpdesk. We reageren binnen 30 dagen na ontvangst van dergelijke verzoeken.

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld i) voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten; ii) ten behoeve van bepaalde vormen van direct marketing en profiling; iii) ter archivering van informatie over jouw account zodat je dit op een later tijdstip kunt heractiveren; iii) om fraude of misbruik van onze diensten op te sporen of te voorkomen; of iv) ten behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor strafrechtelijk onderzoek;
 • De verwerking die noodzakelijk is om taken van openbaar belang te ondersteunen, bijvoorbeeld om parkeerwachters te helpen bij het verifiëren van de geldigheid van een parkeeractie of parkeervergunning;
 • Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking, bijvoorbeeld voor het delen van gegevens met partners voor commerciële

Wanneer de bewerking berust op toestemming, heb je te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van jouw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking daarvan niet.

Vragen en klachten

Indien je vragen hebt over de wijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, kun je contact opnemen via onze helpdesk info@instapark.nl .

Indien je het gevoel hebt dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke entiteit

De Instapark-diensten worden aangeboden door SMSParking B.V. gevestigd te 5683 CJ Best, Nijverheidsweg 27 en geregistreerd bij het Handelsregister onder nummer 17213634.

In bepaalde gevallen verwerken we ook gegevens ten behoeve van gemeentes in het kader van de handhaving van parkeerbeleid en parkeervergunningen.

crossmenu